КЕРІВНИК ШКОЛИ

  MARCHUk МАРЧУК

Людмила Миколаївна

завідувач кафедри української мови
доктор філологічних наук, професор

Напрями наукової діяльності:
– впровадження української мови в усі сфери суспільного життя потребує нагального удосконалення правової норми, що регулює її функціонування, а, отже, вироблення єдиної концепції викладання фахової української мови у виші;
– забезпечення умов для утвердження української мови в основних сферах соціально-культурної діяльності, для відігравання нею консолідуючої ролі у становленні української політичної нації, у формуванні міцної національної свідомості громадян України, майбутніх вчителів, державних службовців;
– дотримання умов спілкування державною мовою у вищому навчальному закладі;
– викладання основних предметів державною українською мовою, видання якісних україномовних підручників, посібників; довідникової та іншої навчальної й наукової літератури українською мовою;
– впровадження сучасних орфоепічних та лексичних норм української мови в інформаційно-культурному просторі України, в ефірному часі приватних телеканалів та радіостанцій;
– підтримка україномовних форм літературно-мистецької творчості студентів та викладачів університету;
– широка популяризація здобутків української літератури і мистецтва;
– проведення фундаментальних і прикладних наукових досліджень у галузях мовознавства, лексикографії, лінгвістичних технологій, створення інтелектуальних мовно-інформаційних систем нового покоління;
– створення і видання нової енциклопедичної та лексикографічної літератури, підручників та посібників з української мови, у тому числі їх електронних варіантів;
– забезпечення належних умов для задоволення мовно-культурних потреб мешканців Кам’янця-Подільського, усіх регіонів України, а також зарубіжного українства;
– видання монографій з індивідуальних та колективних науково-дослідних тем.

Склад: усі викладачі кафедри.