КЕРІВНИК ШКОЛИ

  MARCHUk РАРИЦЬКИЙ

Олег Анатолійович

кандидат філологічних наук, доцент

Напрями наукової діяльності:

 • осмислення історико-генетичних та історико-функціональних факторів літератури;
 • духовні, національні, соціальні аспекти української літератури;
 • компаративні аспекти;
 • літературно-художній розвиток, напрями, методи, стилі, жанри;
 • художній світ митця як категоріальне поняття;
 • проблеми вивчення літератури в навчальних закладах;
 • літературне краєзнавство;
 • фольклористичні та етнологічні студії.

Основні досягнення: 

Опубліковано 10 монографій, 22 навчальні посібники, понад 400 статей, у тому числі в зарубіжних виданнях, понад 200 тез та матеріалів доповідей на конференціях різних рівнів.

Основні праці представників наукової школи:

 1. Кудрявцев М. Концепції та міфи: питання історії, теорії літератури та компаративістики : монографія / М. Г. Кудрявцев. – Кривий Ріг, 2009. – 256 с.2.

 2.  Рарицький О. Поезія героїчного чину (Василь Стус : еволюція поетичного мислення) / Олег Рарицький. – Хмельницький : Просвіта, 2002. – 140 с.

 3.  Колотило Т. Українська народна пісенна алегорія : фольклористична монографія / Танасій Колотило. – Кам’янець-Подільський, 2009. – 184 с.

 4. Прокоф’єв І. Поетика Леоніда Талалая / І. П. Прокоф’єв // Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О.А., 2006.  – 160 с.

 5. Громик Л. Художній універсум повістей Євгена Гуцала / Л. І. Громик. –Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня „Рута”», 2015. – 200 с.

 6. Лаврусевич Н. Вплив зарубіжної реформаторської педагогіки на розвиток вітчизняної педагогічної думки в 20-х роках ХХ століття: [колективна монографія] / Поліщук С. В., Лаврусевич Н. О. – Кам’янець-Подільський : ТОВ «Друкарня «Рута», 2014. – 167 с. 

 7. Атаманчук В. Жанр трагедії в українській драматургії 1910-1920-х років: монографія / Вікторія Атаманчук. – Кам’янець-Подільський: Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2011. – 180 с.