КЕРІВНИК ШКОЛИ

  MARCHUk ВОЛКОВИНСЬКИЙ

Олександр Сергійович

доктор філологічних наук, професор кафедри зарубіжної літератури та мовознавства, завідувач кафедри журналістики

Напрями наукової діяльності:

 • теорія твору і тексту;
 • текстологія творів української літератури і журналі-стики;
 • вивчення творів української літератури як тексту;
 • публіцистичні жанри; художньо-публіцистичні жанри;
 • теорія та історія журналістики;
 • журналістикознавство як дослідження текстів, аудиторії і інституції у системі наукознавства і гносеології;
 • типи, види, жанри журналістських повідомлень;
 • комунікаційні ефекти взаємодії засобів масової комунікації та аудиторії;
 • історія журналістики і журналістикознавства;
 • зарубіжна журналістика і журналістикознавство;
 • вітчизняна і міжнародна практика в галузі інформаційної політики та інформаційного обміну.

Основні досягнення: 

Опубліковано понад 280 праць, у тому числі монографій, 6 навчальних посібників, понад 200 статей у наукових журналах та збірниках наукових праць, 69 тез та матеріалів доповідей на конференціях.

Основні праці представників наукової школи:

 1. Шевчук В.В. Народна топонімічна проза Центрального та Західного Поділля / В.В.  Шевчук. — Кам’янець-Подільський: ПП Заріцький, 2008. — 60 с.
 2. Свідер П.І. Рід, родовід, покоління в українському художньому слові / П.І. Свідер. – Частина 2. – Кам’янець-Подільський: К-ПДУ, 2008. – 144 с.
 3. Насмінчук І.А. Стильове розмаїття прози Марії Матіос: навч. посіб. / І.А. Насмінчук. – Кам’янець-Подільський: ПП Буйницький О.А., 2009. – 180 с.
 4. Почапська О.І. Українська сатирична публіцистика Наддніпрянщини періоду національно-визвольних змагань 1917-1921 рр. : монографія / О.І. Почапська; [наук. ред. І.В. Крупський] – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2009. – 160 с.
 5. Тімофєєв А.В. Зображальна журналістика / А.В. Тімофєєв, О.М. Бикова. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2009. – 68 с.
 6. Насмінчук І.А. Текстознавство: навч.-метод. посіб. / І.А. Насмінчук. – Кам’янець-Подільський: ПП “Видавництво “Оіюм”, 2011. – 212 с.
 7. Волковинський О.С. Поетика епітета : монографія / О.С. Волковинський. — Кам’янець-Подільський : ФОП Сисин О. В., 2011. — 350 с.; і—vii. — ISBN 978-617-539-073-3.
 8. Тімофєєв А.В. Зображальна журналістика: теоретико-практичні аспекти / А.В. Тімофєєв. – Кам’янець-Подільський: Аксіома, 2012. – 131 c.
 9. Почапська-Красуцька О.І. Історія української журналістики: навч.-метод. посіб. / О.І. Почапська-Красуцька. – Кам’янець-Подільський: ПП Зволейко Д.Г., 2012. – 248 с.
 10. Кшевецький В.С. Валерій Брюсов і Микола Вороний: архітектоніка поетичного твору : монографія / В.С. Кшевецький. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Поділ. нац. універ. ім. І. Огієнка, 2011. – 136 с.
 11. Насмінчук І.А. Прес-служби та інформаційні агентства: навч.-метод. посіб. / І.А. Насмінчук. – Кам’янець-Подільський: ПП Галагодза Р.С., 2012. – 168с.