Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

У збірнику наукових праць висвітлюються актуальні проблеми сучасного мовознавства, літературознавства, методики викладання філологічних дисциплін, представлено широкий спектр наукових розробок вітчизняних і закордонних дослідників. 
Видання адресовано професійним філологам, докторантам і аспірантам, усім тим, хто цікавиться сучасним станом розвитку філології.
  Рік заснування — 1993. До 1999 р. — Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського державного педагогічного інституту. Серія філологічна.
   Президією ВАК України (Постанова №1-05/4 від 26 травня 2010 року) збірник переєстровано як наукове фахове видання з філологічних наук.
   Свідоцтво про державну реєстрацію засобу масової інформації серія КВ No14660-3631ПР від 01.12.2008 р.
Редакційна колегія

С.Д. Абрамович, доктор філологічних наук, професор;

О.С. Волковинський, доктор філо логічних наук, професор;

Л.О. Іванова, кандидат філологічних наук, доцент;

О.В. Кеба, доктор філологічних наук, професор (заступник відповідального редактора);

Б.О. Коваленко, кандидат філологічних наук, доцент;

М.Г. Кудрявцев, доктор філологічних наук, професор;

Аркадій Мажец, доктор габілітований, професор Академії ім. ЯнаДлугоша в Ченстохові (Республіка Польща);

Ю.О. Маркітантов, кандидат філологічних наук, професор (відповідальний секретар);

А.А. Марчишина, кандидат філологічних наук, доцент;

Л.М. Марчук, доктор філологічних наук, професор (відповідальний редактор);

Г.Й. Насмінчук, кандидат філологічних наук, професор;

А.С. Попович, кандидат філологічних наук, професор;

Н.В. Ситник, кандидат філологічних наук, доцент;

П.Л. Шулик, кандидат філологічних наук, професор;

Емілія Янігора, доктор, доцент Католицького університету в Ружомберку (Словаччина).

Архів випусків

Випуск 23

Випуск 27

Випуск 29

Випуск 30

Випуск 31

Випуск 32

Випуск 33

Випуск 34

Випуск 36