Дисципліни вільного вибору факультету української філології та журналістики та анотації до них

Ступінь бакалавра

Медіаосвіта, Насмінчук І.А.
Медіація в конфліктному середовищі, Почапська О.І.
Новітні медіа, Колупаєва О.М.
Оптимізація текстів для інтернет-ресурсів, Волковинський О.С.
Режисура, Колупаєва О.М.
Мова і світобачення народу (етнопсихолінгвістичні концепції), Коваленко Н.Д,
Мовна норма (історичний та прикладний аспекти), Шеремета Н.П.
Політична комунікація (мовленнєві жанри), Марчук Л.М.
Українознавство, Шегельський В.В.
Літературна орієнталістика, Насмінчук Г.Й.
Глобалістика, Віннічук О.В.
Соціологія масової комунікації, Абрамович С.Д.
Інформаційне суспільство, Громик Л.І.
Компаративістика
Українська історична література
Літературна критика

Ступінь магістра
Блогінг і соціальні мережі, Лівіцька О.В.
Есеїстика, Загоруйко Н.А.
Гендерна лінгвістика
Політичний дискурс як мовленнєва технологія  
Українська ономастика