На факультеті української філології та журналістики проходила 10-11 квітня наукова конференція студентів і магістрантів за підсумками науково-дослідної роботи у 2017 році. 10 квітня – робота у секціях, 11 квітня – підсумкове пленарне засідання.

У роботі конференції взяли участь 183 доповідачі. На факультеті працювало три секції: 1) «Українська мова» – наук. керівник Марчук Л.М., доктор філологічних наук, професор, секретар – Королюк Т.М., студентка 4 курсу факультету української
філології та журналістики; 2) «Історія української літератури» – наук. керівник Рарицький О.А., доктор філологічних наук, доцент, секретар – Бординюк В.В., студентка 3 курсу факультету української філології та журналістики; 3) «Журналістика» – наук. керівник Волковинський О.С., доктор філологічних наук, профессор, секретар – Колупаєва О.М., кандидат філологічних наук, асистент. Робота І секції проходила у 5 підсекціях, ІІ – у 7 підсекціях, ІІІ – у 2.
Виголошені доповіді вирізнялися актуальністю, науковою новизною, логічністю і самостійністю висновків, а також можливістю їх практичного застосування під час підготовки до лекційних, практичних та семінарських занять, під час написання курсових, бакалаврських, дипломних і магістерських робіт. Окремі доповіді викликали жваві дискусії через контроверсійність висновків та отриманих результатів. Виступи студентів супроводжувалися проектними презентаціями, що значно увиразнювало та урізноманітнювало хід роботи.
На підсумковому пленарному засіданні за присутності декана факультету Коваленка Б.О., заступника декана з наукової роботи та інформатизації навчального процесу, керівників секцій та підсекцій було підбито підсумки роботи наукової конференції, відзначено новизну та актуальність виголошених доповідей, визначено переможців, а також прийнято ухвалу вважати роботу секцій на факультеті української філології та журналістики належною; рекомендувати до друку публікації студентів -переможців. Також було запропоновано вважати участь студентів у роботі конференції апробацією їх наукових робіт (курсових, дипломних).
За результатами виголошених доповідей ухвалили наступний розподіл призових місць:
Підсекція «Лінгводидактика та дискурсологія» –
І місце – Попкова Ольга Ігорівна, студентка 4 курсу, наук. керівник – Марчук Л.М.; Цімерман Ірина Олександрівна, студентка 4 курсу, наук. керівник – Козак Р.В.; Довбня Сніжана Іванівна, студентка 4 курсу, наук. керівник – Марчук Л.М..
Підсекція «Діалектологія та історія мови» –
І місце – Царюк Ірина Михайлівна, студентка 4 курсу, наук. керівник – Коваленко Н.Д.;
ІІ місце – Ковальська Мар’яна Юріївна, студентка 2 курсу, наук. керівник – Коваленко Н.Д.; Бановська Дар’я Костянтинівна, студентка 2 курсу, наук. керівник – Коваленко Н.Д.;
ІІІ місце – Фостата Оксана Зіновіївна, студентка 2 курсу, наук. керівник – Коваленко Н.Д.; Трофимюк Олеся Юріївна, студентка 2 курсу, наук. керівник – Коваленко Н.Д..
Підсекція «Культура мови» –
І місце – Бановська Дар’я Костянтинівна, студентка 2 курсу, наук. керівник – Дзюбак Н.М.;
ІІ місце – Корній Анастасія Мирославівна, студентка 1 курсу, наук. керівник – Шеремета Н.П.;
ІІІ місце – Неільчук Олеся Василівна, магістрантка, наук. керівник – Марчук Л.М..
Підсекція «Лексика та фразеологія української мови» –
І місце – Тодоріка Христина Юріївна, студентка 2 курсу, наук. керівник – Мозолюк О.М.;
ІІ місце – Коробчук Юлія Миколаївна, студентка 2 курсу, наук. керівник – Маркітантов Ю.О.; Семенова Катерина Петрівна, студентка 2 курсу, наук. керівник – Марчук Л.М..
ІІІ місце – Москалишена Тетяна Василівна, студентка 2 курсу, наук. керівник – Коваленко Б.О..
Підсекція «Граматично-дидактичні засади української мови» –
І місце – Буцвін Олена Сергіївна, студентка 2 курсу, наук. керівник – Ладиняк Н.Б.;
ІІ місце – Семенова Анастасія Володимирівна, студентка 2 курсу, наук. керівник – Мозолюк О.М.;
ІІІ місце – Волошина Анастасія Юріївна, студентка 2 курсу, наук. керівник – Ладиняк Н.Б., Панич Діана Ігорівна, студентка 2 курсу, наук. керівник – Ладиняк Н.Б..
Підсекція «Давня українська література» –
І місце – Яремійчук Уляна Василівна, студентка 4 курсу, наук. керівник – Рарицький О.А.; Сушириба Оксана Андріївна, студентка 4 курсу, наук. керівник – Рарицький О.А.;
ІІ місце – Бординюк Вікторія Вікторівна, студентка 3 курсу, наук. керівник – Рарицький О.А..
Підсекція «Теорія літератури» –
І місце – Мазурик Марія Петрівна, студентка 4 курсу, наук. керівник – Волковинська І.В.;
ІІ місце – Білак Наталія Іванівна, студентка 3 курсу, наук. керівник – Волковинська І.В.;
ІІІ місце – Гончарова Людмила Павлівна, студентка 3 курсу, наук. керівник – Волковинська І.В..
Підсекція «Методика викладання української літератури» –
І місце – Мосендз Софія Вікторівна, студентка 4 курсу, наук. керівник – Лаврусевич Н.О.;
ІІ місце –Медвецька Владислава Валеріївна, студентка 4 курсу, наук. керівник – Починок Л.І.;
ІІІ місце – Підлісна Катерина Андріївна, студентка 4 курсу, наук. керівник – Лаврусевич Н.О..
Підсекція «Фольклор та етнографія» –
І місце – Пікуля Лариса В’ячеславівна, студентка 4 курсу, наук. керівник – Щегельський В.В.;
ІІ місце – Ковальська Мар’яна Юріївна, студентка 2 курсу, наук. керівник – Щегельський В.В.;
ІІІ місце – Трофимюк Олеся Юріївна, студентка 2 курсу, наук. керівник – Щегельський В.В..
Підсекція «Нова та новітня українська література» –
І місце – Паламар Ольга Володимирівна, магістрантка, наук. керівник – Починок Л.І.;
ІІ місце – Фостата Оксана Зіновіївна, студентка 2 курсу, наук. керівник – Рарицький О.А.;
ІІІ місце – Гнаткович Уляна Віталіївна, студентка 2 курсу, наук. керівник – Джурбій Т.О..
Підсекція «Сучасна українська література» –
І місце – Неставальська Наталія Леонідівна, студентка 3 курсу, наук. керівник – Насмінчук Г.Й.;
ІІ місце –Лиса Вікторія Леонідівна, студентка 3 курсу, наук. керівник – Насмінчук Г.Й.;
ІІІ місце – Бандуровська Юлія Олександрівна, магістрантка, наук. керівник – Насмінчук Г.Й., Зайчук Соломія Миколаївна, студентка 3 курсу, наук. керівник – Насмінчук Г.Й..
Підсекція «Проблеми журналістської жанрології, теорії та історії журналістики» –
І місце – Гуменний Андрій Леонідович, магістрант, наук. керівник – Насмінчук І.А.;
ІІ місце – Грушанська Діана Юріївна, студентка 3 курсу, наук. керівник – Волковинський О.С.;
ІІІ місце – Бараболя Юлія Русланівна, студентка 3 курсу, наук. керівник – Волковинський О.С..
Підсекція «Актуальні проблеми сучасних ЗМІ» –
І місце – Бонцю Григорій Сергійович, студент 2 курсу;
ІІ місце – Банах Ольга Сергіївна, студентка 4 курсу, наук. керівник – Колупаєва О.М.;
ІІІ місце – Туришин Аліна Миколаївна, студентка 2 курсу, наук. керівник – Волковинський О.С..

Заступник декана з наукової роботи
та інформатизації навчального
процесу, кандидат філологічних наук,
ст. викладач
Т.О. Джурбій