14 травня о 10:55 відбулося засідання Вченої Ради факультету української філології та журналістики К-ПНУ ім. І. Огієнка в форматі відеоконференції з використанням платформи MOODLE з таким порядком денним:

  1. Підсумки педагогічної практики студентів 4 курсу спеціальності спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література). Доповідає керівник педпрактики факультету Н.М. Дзюбак.
  2. Проходження практик студентами факультету в умовах дистанційного навчання. Доповідають керівники практик факультету Н.М. Дзюбак, О.І. Почапська.
  3. Звіт про стан організації дистанційного навчання на факультеті. Доповідаєзаступник декана з навчально-методичної роботи Н.П.Шеремета.
  4. Стан готовності факультету до літньої заліково-екзаменаційної сесії в умовах дистанційного навчання. Доповідають  голови груп аналізу якості навчальної підготовки студентів.
  5. Підготовка до підсумкової державної атестації в умовах дистанційного навчання. Доповідають завкафедри.
  6. Різне.

Науково-педагогічні працівники активно долучилися до обговорення питань щодо забезпечення дистанційного навчання на належному рівні, стану навчального процесу та поточної успішності студентів.