Основні напрямки науково-дослідної роботи

Належна увага приділяється на факультеті науковій роботі. Значною подією для факультету є проведення Міжнародних та Всеукраїнських  наукових конференцій із залученням провідних фахівців України та зарубіжжя (Міжнародна наукова конференція «Мова, культура і соціум у гуманітарній парадигмі» у 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017, 2019 роках (У рамках роботи конференції проведено круглий стіл, присвячений 80-річчю з дня народження та світлої пам’яті професора Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, вченого-діалектолога, завідувача кафедри української мови (1984-2007 рр.) Петра Єфремовича Ткачука.); «Актуальні проблеми регіональної журналістики в Україні» (2008 р.); «П’яті Липівські читання» (2010 р.); «Стан і перспективи розвитку регіональної журналістики в умовах світових глобалізаційних процесів» (2011 р.); «Класики і Поділля» (2012 р.); «Класики і Поділля» (2012 р.); «Українська лексика та фразеологія: ментальний аспект» (2012 р.); «Лінгвістична типологія: методи і напрями досліджень» (2013 р.); «Тарас Шевченко – поет, мислитель, громадянин (до 200-річчя від дня народження)» (2014 р.); «Поділлєзнавчі фольклористичні читання» (2016 р.), «Григорій Костюк та його доба» (присвяченої 115-річчю від дня народження літературознавця) (2017 р.) тощо.

2006 року на факультеті української філології та журналістики проведено міжнародну студентську науково-практичну конференцію «Національно-культурний аспект вивчення україністики і полоністики». 2007 року проведено Другу Міжнародну студентську конференцію «Національно-культурний аспект вивчення україністики і полоністики», 2007 року проведено студентський круглий стіл «Я камінь з Божої пращі: до 100-річчя від Дня народження Олега Ольжича», у 2017 році проведено Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію «Парадигма сучасної освіти ХХІ століття».

З 2015 р. кафедра української мови запровадила щорічне проведення Всеукраїнської наукової інтернет-конференції «Вербальні культурні коди сучасної української мови», а кафедра історії української літератури та компаративістики  з 2016 р. – інтернет-конференцію «Інноваційні методологічні стратегії вітчизняного літературознавства»; а з 2019 р. – щорічну Всеукраїнську наукову конференцію «Традиції Івана Огієнка у світлі вітчизняної науки».

У 2018 р. на факультеті до 100-річчя від дня заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка була проведена Міжнародна наукова конференція «Художній вимір та історичні контексти життєтворчості Івана Огієнка».

З 2016 р. кафедра історії української літератури та компаративістики започаткувала цикл щорічних відкритих лекцій пам’яті Івана Огієнка, 5 з яких проведено спільно з провідними науковцями та письменниками України.

З 2016 р. кафедра журналістики стала офіційним партнером щорічного Кам’янець-Подільського медіа-форуму.

Крім названих, факультет проводить цілу низку наукових і практично-наукових конференцій, круглих столів, наукових читань як регіонального, так і міжнародного рівня.

З 1993 року розпочато випуск «Збірника наукових праць. Серія філологічна». На сьогодні опубліковано 51 випуск. З 2015 року збірник зареєстрований у науковометричній базі Index Copernicus.

З 2003 року розпочато випуск збірника «Іван Огієнко і сучасна наука та освіта», внесеного до Переліку фахових видань України з філологічних наук., у 2015 р. збірник зареєстрований у науковометричній базі Index Copernicus та GoogleScholar

З 2006 року розпочато друк «Збірника наукових праць студентів і магістрантів. Філологічні науки». Здійснено десять випусків.

З 2013 р. діє «Школа молодого журналіста».

На факультеті функціонують навчально-наукова лабораторія етнології, науково-дослідний центр огієнкознавства, навчально-наукова лабораторія літературного краєзнавства, центр мовознавчих студій, навчально-наукова лабораторія діалектологічних досліджень.

Факультет орієнтований на світові стандарти освіти. Головною метою його діяльності є підготовка висококваліфікованих спеціалістів для загальноосвітніх шкіл та фахівців-журналістів для засобів масової комунікації.

НАУКОВІ ГУРТКИ ТА ПРОБЛЕМНІ ГРУПИ

НАУКОВІ ВИДАННЯ

НАУКОВІ ШКОЛИ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВІ ЛАБОРАТОРІЇ І ЦЕНТР