Положення про навчально-науковий інститут української філології та журналістики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

Положення про вчену раду навчально-наукового інститут української філології та журналістики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка

СПЕЦІАЛЬНОСТІ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ “БАКАЛАВР”
Код і найменування Освітня програма
014 Середня освіта Українська мова і література
035 Філологія Українська мова і література
061 Журналістика Журналістика
СПЕЦІАЛЬНОСТІ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ “МАГІСТР”
Код і найменування Освітня програма
014 Середня освіта (Українська мова і література) Українська мова і література
035 Філологія (Українська мова і література) Українська мова і література
061 Журналістика Журналістика

Додаткова інформація:

Серед відомих випускників відомі поети й прозаїки Іван Іов, Василь Горбатюк, Володимир Олійник, Сергій Пантюк, Заслужені вчителі та Відмінники народної освіти України. Випускник 1993 року Олег Демчук виборов звання Учителя `98 року. Багато випускників факультету здобули наукові ступені, працюють викладачами в навчальному закладі.