9-10 квітня 2024 року в навчально-науковому інституті української
філології та журналістики проведено наукову конференцію студентів і
магістрантів за підсумками науково-дослідної роботи у 2023-
2024 навчальному році (Програма студентська 2024).
У секції «Українська мова» здобувачі вищої освіти представляли
наукові досягнення в 5 підсекціях, зокрема «Історії та культури української
мови» «Лексикології та фразеології української мови», «Стилістики
української мови», «Лінгвокультурології та когнітивної лінгвістики»,
«Методики навчання української мови».

За підсекціями «Історія української літератури», «Новітня українська
література», «Фольклор», «Методика навчання української літератури»
працювали студенти секції «Української літератури».
Здобувачі-журналісти (секція «Журналістика») обговорювали наукові
проблеми в підсекціях «Жанри в журналістських системах» і «Крос-
медійність і конвергентність у системі сучасного інформаційного простору».