19 квітня 2024 р. здобувачі вищої освіти навчально-наукового інституту української філології та журналістики взяли участь у роботі ХІІ Всеукраїнської
науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих учених
«Подільська регіональна лексикологія: стан та перспективи» у Вінницькому
державному педагогічному університеті імені М. Коцюбинського (модератор –
Гороф’янюк Інна, кандитат філологічних наук, доцент).
На пленарному засіданні доповідь «Фраземіка подільських говірок як код
нації» виголосила Коваленко Наталія, доктор філологічних наук, доцент,
професор кафедри української мови, керівник науково-дослідної лабораторії
діалектологічних досліджень.


Про результати своїх досліджень символіки вогню в українській
фразеології літературної мови та говіркового мовлення, за матеріалами
лабораторії, доповідала Ковальська Анастасія, студентка ІІІ курсу
спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література).

Сертифікат_Ковальська_Вінниця_2024

Традиційно науково-дослідна лабораторія діалектологічних досліджень
надає цьому заходу організаційну та інформаційну підтримку, адже йдеться
про оприлюднення результатів наукових досліджень із говіркового мовлення
Поділля студентів і нашого вишу.